Activiteiten

De stichting heeft ten doel:

  • Het algemeen belang te dienen, en wel door het, ter behoud van het culturele erfgoed (doen) plaatsen van Struikelsteentjes (ook wel genoemd:”Stolpersteine) voor Joden, die in de 2e wereld oorlog vanuit Gorinchem door de bezetter zijn weggevoerd;
  •  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  •  De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.