De stichting Struikelsteentjes Gorinchem is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dit houdt in dat Struikelsteentjes Gorinchem geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Degene die Struikelsteentjes Gorinchem een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regeling).

 

ANBI

Kamer van Koophandel

Ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 69768684
Op 05 – 10 – 2017 is de rechtspersoon opgericht.