Balans

Financieel overzicht 2018

Op 1 januari was het beginsaldo € 739,87

Giften in 2018                                    2620,00
Som                                                   € 3359,87

Bankkosten                                       € 120,32
Drukwerk en website                          68,95
Som                                                    € 189,27

 
Saldo 31 december                       € 3170,60

Aantekening:

In 2018 zijn er 18 Struikelsteentjes besteld;
de rekening à € 2160 is januari 2019 betaald.

 

Opgemaakt op 07-01-2019 in Gorinchem door D.G. Herrera de Leon-de Gier, penningmeester van St.Struikelsteentjes Gorinchem