Beleidsplan

Beleidsplan (voor 3 jaar)

Inleiding:

De stichting Struikelsteentjes Gorinchem staat voor het plaatsen van struikelsteentjes. Wij zien het als noodzaak om de 70 Joodse mensen te eren, die in de 2e wereldoorlog uit hun huizen in Gorinchem werden gehaald, vervolgens werden afgevoerd en vermoord in concentratiekampen in Duitsland of Polen. Ons doel is om al die toenmalige Joodse inwoners van Gorinchem met een Struikelsteentje, ook wel herdenkingsteentje of Stolperstein genoemd, te herdenken.

Een struikelsteentje is een vierkant steentje van ongeveer 10 x 10 x 10 cm met een messing bovenplaat, waarop persoonlijke gegevens staan vermeld van de weggevoerde en vermoorde Joden. De prijs voor één steentje bedraagt €150,–.

Door middel van sponsers gaan we de benodigde gelden ophalen zodat we een volgende serie van ongeveer 15 steentjes in Gorinchem kunnen gaan leggen. Deze worden door ons in Duitsland bij de kunstenaar Gunter Demnig besteld zodra we voldoende geld binnen hebben.

In de voorafgaande tijd zoeken we uit wie er voor een steentje in aanmerking komt bij o.a. Gemeentelijke archieven. Daarnaast proberen we ook nabestaanden te vinden en verwachten we juist van hen informatie te verkrijgen.

Terugkijkend hebben we inmiddels twee keer een aantal steentjes kunnen plaatsen: de 1e keer 9 en de 2e keer 15 steentjes.

Organisatie:

De stichting draait geheel op vrijwilligers.

Er zijn een aantal werkzaamheden. Er moet worden uitgezocht wie er voor in aanmerking komt en wat het adres is waar een steentje gelegd moet worden. Er moet uitgezocht worden of er familie is, die onze handelingen op prijs stelt. De eigenaren van de betreffende woningen en/of de bewoners moeten worden benaderd en er moet toestemming aan hen worden gevraagd. De plaats moet worden onderzocht op leidingen en dergelijke. Het stadsbestuur moet toestemming verlenen.

De steentjes zullen moeten worden besteld in Duitsland. Zo zijn er ongemerkt veel werkzaamheden te doen voor een aantal vrijwilligers.

De drie bestuursleden zullen allemaal bezig zijn met de organisatie van het totale project Struikelsteentjes, zoals hierboven omschreven is en ook elders op de website is te lezen. Overigens proberen we steeds op de website actuele informatie te vermelden.

Beheer en besteding van het vermogen:

Het voordeel van een stichting is dat we een penningmeester hebben, die de binnengekomen gelden zal beheren en daarvoor een rekening bij de Rabobank heeft geopend. Het geld zal uitsluitend gebruikt worden voor aankoop en plaatsen van de struikelsteentjes.

Ons rekening nummer is NL91 RABO 0323 5000 13 t.n.v. Stichting Struikelsteentjes Gorinchem.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69768684.