Bestuur

Voorzitter: Mw. Karla Nooter

0031613154852

Secretaris dHr. Peter Dekker

0031622046823

Penningmeester Mw. Dicky Herrera

0031636153543

Webservant dHr. Eric Dekkers

0031681151794

Ons fiscaal nummer is: 858004239
Het bestuur is onbezoldigd. Er is (dus) geen beloning voor het bestuur.